• +381 60 3999 669
  • info@nasazemlja.rs
  • Радничка 51, 21000 Нови Сад

Удружење „НАША ЗЕМЉА“ – Центар за одрживи развој руралних подручја у оквиру свог поља деловања, бави се едукацијама, организовањем студијских путовања, организовањем округлих столова, конференција, промоција и слично у циљу подизања знања произвођача из актуелних тема пољопривреде. Настало је као потреба да се пољопривредницима и свим заинтересованим, укажу нове идеје, могућности за решавање постојећих проблема, коришћење средстава субвенција Републике Србије, АП Војводине и европских фондова, као и начин повезивања и примене модерних технологија у пољопривреди.

Мисија Удружења „Наша Земља“ се огледа кроз пружање информација пољопривредницима о свим врстама подстицајних мера, начину доделе средстава из субвенција, објашњење процедура аплицирања и указивање на постојеће грешке приликом подношења захтева. Такође, један од главних циљева јесте промоција и подстицање удруживања, као и да се у сарадњи са осталим организацијама цивилног друштва укаже на значај одговорног трошења јавних средстава. Удружење се залаже за размену информација, грађански активизам и укључивање јавности у процесе локалног буџетирања.

Удружење „Наша Земља“ је основано 2006. године и за собом има низ успешно реализованих пројеката и партнерстава са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду  и шумарство, Градском управом за привреду Новог Сада (Пројекат: „Агро Инфо Центар – систем за пољопривреднике“, 2019), Министарством заштите животне средине и др.

Удружењем управља др Петрана Одавић, доктор наука агроекономске струке.


Поделите садржај ...

УДРУЖЕЊЕ "НАША ЗЕМЉА". Сва права задржана.


Израда и одржавање: Modern Web Ideas